Začíname používať program Word 2010

Začíname používať balík Office 2010 Ak nepoznáte program Word 2007, používali ste staršiu verziu programu Word alebo ste program Word v minulosti nepoužili, prečítajte si tieto informácie, ktoré vám pomôžu pracovať s najnovšiu verziou.

 
AKÁ JE VAŠA POZÍCIA? ĎALŠIE INFORMÁCIE

Poznáte program Word 2007?

Zistite, čo sa v programe Word 2010 zmenilo od jeho poslednej verzie.

Novinky v programe Word 2010

Používali ste staršiu verziu programu Word?

Absolvujte online kurz, v rámci ktorého sa naučíte používať túto verziu programu Word a oboznámite sa s jeho možnosťami.

Začnite používať program Word 2010

Chýbajú vám v programe ponuky?

Použite animovanú príručku, v ktorej môžete ukázať na ponuky, panely s nástrojmi a príkazy v programe Word 2010 a oboznámiť sa s ich používaním v programe Word 2010.

Interaktívne príručky k ponukám a pásom s nástrojmi

Nemáte žiadne skúsenosti s používaním programu Word?

Naučte sa vykonávať bežné úlohy v programe Word 2010.

Základné úlohy v programe Word 2010

Viac sa o začatí práce s inými produktmi balíka Microsoft Office dočítate v časti Začíname pracovať s balíkom Microsoft Office 2010.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vyskúšať balík Office 2010: (c) Microsoft Corporation

Kúpiť balík Office 2010: (c) Microsoft Corporation

 
 
Platí pre:
Word 2010